Užsakykite mūsų tinklapio naujienas, siųsime tik jūsų pasirinkto tipo naujausius pranešimus. Sąlygos ir privatumo politika.

Skelbimų talpinimo taisyklės interneto portale miroda.lt

Talpindamas skelbimus miroda.lt portale, skelbimo autorius patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su žemiau išvardintomis taisyklėmis:

* Skelbimus gali nemokamai talpinti visi registruoti svetainės lankytojai, kurie yra tiesioginiai skelbime nurodyto nekilnojamojo turto savininkai ar įgalioti asmenys.
* Skelbimo autorius, užsiregistruodamas miroda.lt portale, pateikia savo telefono numerį, el. pašto adresą, kuriuos bendrovė galės naudoti rinkodaros tikslais.
* Paskelbtas skelbimas galioja 30 dienų ir šiam terminui suėjus yra šalinamas.
* Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją bei aiškiai ir trumpai išdėstytas.
* Skelbimas gali būti iliustruotas viena nuotrauka, kurioje privalo būti pavaizduotas siūlomas objektas. Skelbimo autorius yra atsakingas už tai, kad naudojama nuotrauka nepažeistų jokių trečiųjų asmenų teisių.
* Draudžiama dubliuoti arba kurti panašaus turinio skelbimus.
* Draudžiama savo skelbimuose skelbti įžeidžiančią, melagingą, neetišką bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.
* Draudžiama skelbime siūlyti kitus objektus ar paslaugas nei skelbimo autorius nurodė pagrindiniame skelbime.
* Draudžiama pateikti klaidingą informaciją apie objekto išorines ir vidines savybes ar bet kokiu kitu būdu klaidinti kitus vartotojus.
* Už skelbimo turinį yra atsakingas jo autorius.
* Skelbime objekto kaina privalo atitikti realią rinkos vertę.
* Portalo administracija pasilieka teisę be jokio išankstinio perspėjimo ištrinti skelbimus, kurių turinys neatitinka šių taisyklių reikalavimų.
* Vartotojas, užsiregistravęs portale, suteikia teisę bendrovei siųsti įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus juose nurodytu būdu.
* Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį miroda.lt turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant miroda.lt turinį be raštiško bendrovės sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų bendrovės teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu vartotojai atlieka aukščiau išvardytus veiksmus su savo pačių įkeltais skelbimais.
* Iškilus teisinėms problemoms miroda.lt pasilieka teisę atsakingoms institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.
* Visų teisių į miroda.lt turinį savininkas yra bendrovė ir turi išimtinę teisę į šio turinio naudojimą. *Visi prekių ar paslaugų ženklai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikti miroda.lt, yra bendrovės nuosavybė arba bendrovei yra suteikta teisė jais naudotis.
* Už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą yra atsakingas pats vartotojas. Bendrovė neatsako už žalą, kurią vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
* Bendrovė neatsako už miroda.lt portalo duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo bendrovės veiklos.
* Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas. Interneto portale miroda.lt pakeitus ar papildžius taisykles, o vartotojui ir toliau jomis naudojantis, tokie jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su taisyklių pakeitimais.