Vienijasi Pietų Lietuvos nekilnojamojo turto agentūros

Vienijasi Pietų Lietuvos nekilnojamojo turto agentūros Ilgametę nekilnojamojo turto agentūrų veiklos patirtį turinčios įmonės UAB ,,UAB „Maribūstas“, UAB „DMV“, UAB „Jonaras“, UAB ,,Dzūkijos valdos“, UAB "T.V.K. VERDIKTAS", UAB „Miroda“ 2016-06-09 pasirašė steigimo sutartį ir tapo Pietų Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos steigėjomis.

Pagrindiniai asociacijos tikslai - informuoti visuomenę apie asociacijos narių vykdomą veiklą, stiprinti nekilnojamojo turto agentūrų teikiamų paslaugų prestižą bei užtikrinti profesionalią paslaugų kokybę, asociacijos nariams teikti konsultacijas, rengti seminarus ir mokymus, diskusijas, taip pat atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti. Asociacijos buveinė įregistruota adresu Žiburio g. 9-43, Alytus.

Aukščiausias asociacijos valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Steigėjai iš penkių narių išsirinko valdybą bei vienąsmenį asociacijos valdymo organą - asociacijos prezidentą. Valdybos nariais tapo UAB „Miroda“ direktorė Rima Mitkienė, UAB „Maribūstas“ direktorė Laima Miglinienė, UAB „Jonaras“ direktorius Arūnas Dzemyda, UAB “ Dzūkijos valdos“ direktorius Audrys Tulaba ir UAB "T.V.K. VERDIKTAS" direktorius Žilvinas Diškevičius. Asociacijos prezidente vienbalsiai buvo išrinkta UAB „Miroda“ direktorė Rima Mitkienė.

Pietų Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos prezidentė

 Rima Mitkienė

Tel.: 8-676-08088